O Nas

Stowarzyszenie Prawników Międzynarodowych w Polsce jest organizacją zrzeszającą osoby, które poprzez swoje zagraniczne prawnicze wykształcenie lub działalność zawodową związane są z międzynarodowym obrotem prawnym.

Celem działania Stowarzyszenia jest integracja środowisk prawniczych oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między prawnikami uczestniczącymi w międzynarodowym obrocie prawnym.

Stowarzyszenie realizuje swój cel przez organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji i spotkań dotyczących międzynarodowego obrotu prawnego oraz organizowanie imprez umożliwiających wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego.

Promujemy współpracę pomiędzy członkami naszego Stowarzyszenia poprzez stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczenia między prawnikami korporacyjnymi, prowadzącymi własne praktyki, pracującymi dla sektora państwowego, organizacji pozarządowych jak i teoretyków prawa.

Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy podzielają nasze wartości oraz chcą uczestniczyć w tworzeniu i rozwijaniu Stowarzyszenia.